Ondernemend Vorstenbosch

Eigen activiteiten


Hiervoor organiseren we jaarlijks een aantal zaken zoals:
 • Jaarvergadering.
  Omstreeks februari wordt de jaarvergadering georganiseerd met een formeel gedeelte en alsmede een belangrijk informeel gedeelte.

 • Bedrijfsbezoek(en).
  Jaarlijks proberen we in het voorjaar één of meerdere vooruitstrevende bedrijven te bezoeken in de regio of binnen Vorstenbosch zelf. Deze bedrijfsbezoeken worden altijd afgesloten met een hapje en drankje.

 • Informatie avond.
  Deze avond wordt georganiseerd om de leden bij te praten over de laatste stand van zaken vanuit de gemeente/politiek maar ook maatschappelijke of technologische ontwikkelingen etc. De informatieavond met een of meerdere sprekers staat jaarlijks, meestal in het najaar, op het programma. Hierbij worden ook de verantwoordelijke wethouders uitgenodigd welke ingaan op actuele onderwerpen binnen de gemeente. Hiernaast is het netwerken een belangrijk onderdeel van deze avond.

 • Feestavond.
  Jaarlijks wordt een feestavond georganiseerd waarbij een of meerdere activteiten gezamenlijk worden uitgevoerd. Soms is dit koken, dan weer jeu de boules, schieten, of het toeren door de regio. Meestal voorzien van een goede bbq of diner.Activiteiten binnen SOB

Naast het organiseren van bovenstaande activiteiten bieden we leden de mogelijk tot het gezamenlijk inkopen op het gebied van elektra, gas, bedrijfsafval inzameling BOV contracten, etc. Deze gezamenlijke inkoop wordt gefaciliteerd door de Stichting Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze.

Binnen deze stichting werkt Ondernemend Vorstenbosch samen met de overige ondernemersverenigingen binnen de gemeente Bernheze. Binnen de stichting SOB werken alle ondernemersverenigingen van Bernheze samen op het gebied van:

 • Gezamenlijke inkoop van elektra en gas.
  Hiervoor is een separate werkgroep opgericht die namens de leden de prijsontwikkeling op de markt volgt en de gezamenlijke inkoop regelt. Deelname staat open voor alle leden van de onderliggende ondernemersverenigingen.

 • Gezamenlijke inkoop van afvalinzameling.
  Door bundeling heeft het SOB aantrekkelijke tarieven weten te realiseren voor het duurzaam inzamelen en scheiden van verschillende afvalstromen.

 • Overige inkopen zoals bedrijfshulpverlening, etc..

 • Overleg met gemeente en wethouders inzake beleid en actuele ontwikkelingen.
  Vanuit het SOB participeren bestuursleden en leden van de individuele verenigingen in overlegstructuren van de gemeente op het gebied van economisch beleid, buitengebied, verkeer en vervoer, veiligheid, etc.

 • Voor de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther worden op de industrieterreinen het KVOB keurmerk onderhouden.

 • Beheren en organiseren van de feestverlichting in de 5 kernen van het SOB gebied.

 • Jaarlijks wordt namens het SOB een Bernhezer Business Event georganiseerd als centrale ontmoetingsplaats voor leden en overige belangstellenden binnen Berheze en hierbuiten.
Zie voor meer informatie over de SOB: www.so-bernheze.nl De voorzitters van de verschillende ondernemersverenigingen vormen het bestuur van deze stichting.

© Ondernemend Vorstenbosch 2018 - Privacy Policy